Warsteiner Welt Carrière

Carrière in de Warsteiner Welt

Logo Warsteiner Welt

Warsteiner Welt

De Warsteiner Welt is een uniek bez­oe­ker­s­cen­trum en brou­we­rij­mu­se­um in Euro­pa. Van hie­ruit star­ten de brou­we­ri­jrond­lei­din­gen met aans­lui­ten­de pro­e­ve­rij. Vele dui­zen­den gas­ten nemen jaar­li­jks deel aan deze rondleiding.

Gastheer Brouwerij tour (m/w/d) voltijds of deeltijds

Je kunt ons daarmee overtuigen:

 • Open en vri­en­de­li­jk werk als gastheer
 • Taal­kun­dig zeer goe­de en vri­en­de­li­jke uitdrukking
 • Zelf­ver­zeker­de manier tege­no­ver groe­pen bezoekers
 • Gas­tro­no­misch, ser­vice­ge­richt den­ken en handelen
 • Goed ver­zorgd uiterlijk
 • Bereid­heid om over­dag te wer­ken van woens­dag tot en met zaterdag
 • Iden­ti­fi­ca­tie met het merk
 • Diep­gaan­de ken­nis van actue­le MS Office toepassingen

Dit is wat wij je bieden:

 • Inten­sie­ve oplei­dings­fa­se in en met ons team
 • Pre­sta­tie­be­lo­ning
 • Vakan­tie- en kerstbonus
 • Zeer aan­ge­na­me werkomgeving

Klantenservice (m/w/d) als tijdelijke hulp

Je kunt ons daarmee overtuigen:

 • Open en vri­en­de­li­jk karakter
 • Ser­vice­ge­richt en zelf­stan­dig werken
 • Gas­tro­no­misch den­ken en handelen
 • Vri­en­de­li­jk en ver­zorgd uiterlijk
 • Bereid­heid om naar behoef­te over­dag te wer­ken tus­sen woens­dag en zaterdag
Logo Gästehaus Warsteiner Welt

Gasthuis Warsteiner Welt

Het aan­gren­zen­de gast­huis Warsteiner Welt is een klein plat­tel­ands­ho­tel, inge­richt in een gezel­li­ge land­huis­s­ti­jl, direct naast het bez­oe­ker­s­cen­trum. Met 18 kamers biedt het huis het hele jaar door over­nacht­in­gs­mo­ge­l­ijk­he­den met ontbijt.

Ontbijtservice / Kassa (m/w/d) deeltijds

Je kunt ons daarmee overtuigen:

 • Open en vri­en­de­li­jk karakter
 • Taal­kun­dig goe­de en vri­en­de­li­jke uitdrukking
 • Ser­vice­ge­richt en zelf­stan­dig werken
 • Vri­en­de­li­jk en ver­zorgd uiterlijk
 • Bereid­heid om ’s och­tends vroeg en in het weekend bij toer­be­urt bin­nen het team te werken
 • Erva­ring met hotel­soft­ware gewenst

Dit is wat wij je bieden:

 • Inten­sie­ve opleidingsfase
 • Pre­sta­tie­be­lo­ning
 • Vakan­tie- en kerstbonus
 • Zeer aan­ge­na­me werkomgeving

Ontbijtservice (m/w/d) als tijdelijke hulp

Je kunt ons daarmee overtuigen:

 • Open en vri­en­de­li­jk karakter
 • Taal­kun­dig goe­de en vri­en­de­li­jke uitdrukking
 • Ser­vice­ge­richt en zelf­stan­dig werken
 • Vri­en­de­li­jk en ver­zorgd uiterlijk
 • Bereid­heid om ’s och­tends vroeg en in het weekend bij toer­be­urt bin­nen het team te werken
 • Erva­ring met hotel­soft­ware gewenst

Solliciteer nu!

Ga de nieu­we uit­da­ging aan en sol­li­ci­te­er bij ons.

Uw cont­act­per­so­on:
Phil­ipp Seibt
Tele­foon: 0175 3254577
E‑Mail: pseibt@hcg-warstein.de

Adres:
Warsteiner Welt
Zu Hau­se im Wald­park
59581 War­stein

Warsteiner Welt kreeg de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2024 Warsteiner