Upcoming Events


The Warsteiner Inter­na­tio­nal Mont­gol­fia­de or the annu­al 1 May cele­bra­ti­on in the beer gar­den are just some of our acti­vi­ties in the visi­tor cent­re. You are wel­co­me to visit us in the Warsteiner World and com­bi­ne your visit with a tour of the brewery.

Warsteiner Welt Events Warsteiner Internationale Montgolfiade

Warsteiner Internationale Montgolfiade 2024

De Warsteiner Inter­na­tio­nal Mont­gol­fia­de is het groots­te jaar­li­jk­se hete­lucht­bal­lon­eve­ne­ment van Euro­pa. 9 dagen per jaar sti­j­gen, afhan­ke­li­jk van de weer­som­stan­dig­he­den, meer dan 200 bal­lon­nen op van­af het eve­ne­men­tenter­rein direct aan de Warsteiner Welt — een spek­ta­kel voor jong en oud. De toe­gang is gratis.

Tij­dens de WIM vin­den op spe­cia­le tij­den en onder spe­cia­le voor­waar­den rond­vaar­ten pla­ats. Boek nu al direct via onze website.

Warsteiner Welt was award­ed the Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2023 Warsteiner