Laat het u smaken!

In de biergarten

Als de zon schi­jnt, kunt u in de bier­gar­ten van de omge­ving genie­ten. En dat zeker met een vers getap­te Warsteiner, direct van de ‘bron’ – fris­ser kan niet!

De bier­gar­ten kunt u natu­ur­li­jk ook bezo­e­ken los van een brou­weri­j­rond­lei­ding en op war­me dagen kunt u er genie­ten van een lek­ker drankje.

Warsteiner wereld biertuin
Warsteiner wereld Gasthuis

IN EEN RUSTIEKE SFEER

Het gast­huis biedt plaats aan onge­ve­er 100 gas­ten en nodi­gt u tij­dens onze ope­nings­u­ren uit voor een gezel­lig rond­je in een rus­tiek moder­ne sfeer. Hier vin­dt ook de proeve­r­ij na de brou­weri­j­rond­lei­ding plaats. Van de Warsteiner Pre­mi­um Pils tot onze Warsteiner Rad­ler Alco­hol­v­rij, ons vol­l­e­dig por­fo­lio ont­dekt u hier.

In het gast­huis van Warsteiner Welt kunt u ook over­nach­ten. Het Hotel Gar­ni biedt u na een over­nach­t­ing een royaal ont­bijt aan.

Warsteiner wereld Gasthuis

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2022 Warsteiner

© 2023 Warsteiner