loader image

Ontdek. Beleef. Relax!


Op slechts een paar meter afstand van de brou­we­rij in het Wald­park ligt Warsteiner Welt. Dit bez­oe­ker­s­cen­trum, uniek in Euro­pa, nodigt u uit voor een fasci­ne­ren­de reis. Wees er snel bij en reser­ve­er van­da­ag nog uw tickets. De moder­ne bez­oe­ker­st­rein voert u door de hele wereld van het brouwen.

Bezoekerscentrum

Gede­tail­le­er­de tij­den vindt u hier.

Bezoek aan de brouwerij en rondleiding

Beschik­ba­re datums voor een bez­oek kunt u meteen zien op onze reser­va­tie­ka­len­der. Daar kunt u ook uw rond­lei­ding door de brou­we­rij online reserveren.

Bezoek aan de brouwerij

Het bez­oek aan onze brou­we­rij duurt onge­ve­er 75 minu­ten en omvat een voor­stel­ling in een unie­ke 360°-multimediatheater, onze muse­umbio­scoop ‘Rota­ri­um’, en een aans­lui­ten­de ron­drit door de Warsteiner brou­we­rij. Om af te slui­ten mogen bez­oe­kers twee uur lang vrij pro­e­ven van ons Warsteiner port­fo­lio. Natu­ur­li­jk zijn de rond­lei­din­gen door onze brou­we­rij meer­ta­lig – in het Duits, Engels en Neder­lands. Houd er reke­ning mee dat onze bot­tel­ari­jen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren moe­ten wor­den onder­hou­den en gerei­nigd en ook in het weekend (vrij­d­ag, zater­d­ag, zon­dag) en op feest­da­gen niet in gebruik zijn.

Zo vindt u ons

Warsteiner Welt Zu Hau­se im Wald­park 59581 Warstein

Par­ke­ren is bij ons gra­tis. U kunt uw elek­tri­sche wagen opla­den aan onze ‘e‑Zapfhahn’. Onze ter­rei­nen zijn natu­ur­li­jk vol­le­dig toeg­an­ke­li­jk voor bez­oe­kers met een beperking.

Laat het u smaken!

In de gas­tro­no­mie van Warsteiner Welt kunt u de hele dag genie­ten van Warsteiner bie­ren. Uiteraard bie­den we ook fris­dran­ken. Indi­en u voor of na de rond­lei­ding iets wenst te eten, dan raden we u de vol­gen­de nabi­j­ge­le­gen part­ner­re­stau­rants in Hirsch­berg aan: Plückers Hoff, Dom­schän­ke of Gast­hof Cra­mer.

Gasthuis Warsteiner Welt

Inge­bed in het prachti­ge landschap bui­ten War­stein, ligt het gast­huis op een idea­le loca­tie ten opzich­te van het bez­oe­ker­s­cen­trum van de Warsteiner brou­we­rij. Het gast­huis is boven­di­en een idea­le uit­vals­ba­sis voor gas­ten die een uit­stap naar de Sau­er­land­se natuur heb­ben gep­land. In de rui­me en gere­no­ve­er­de kamers, die een aantrek­ke­li­jke landschaps­sti­jl heb­ben, vindt u alle moder­ne voor­zi­en­in­gen voor een aan­gen­aam verblijf.

Openingstijden

Bezoekerscentrum

Gede­tail­le­er­de tij­den vindt u hier.

Bezoek aan de brouwerij en rondleiding

Beschik­ba­re datums voor een bez­oek kunt u meteen zien op onze reser­va­tie­ka­len­der. Daar kunt u ook uw rond­lei­ding door de brou­we­rij online reserveren.

Rondleidingen

Bezoek aan de brouwerij

Het bez­oek aan onze brou­we­rij duurt onge­ve­er 75 minu­ten en omvat een voor­stel­ling in een unie­ke 360°-multimediatheater, onze muse­umbio­scoop ‘Rota­ri­um’, en een aans­lui­ten­de ron­drit door de Warsteiner brou­we­rij. Om af te slui­ten mogen bez­oe­kers twee uur lang vrij pro­e­ven van ons Warsteiner port­fo­lio. Natu­ur­li­jk zijn de rond­lei­din­gen door onze brou­we­rij meer­ta­lig – in het Duits, Engels en Neder­lands. Houd er reke­ning mee dat onze bot­tel­ari­jen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren moe­ten wor­den onder­hou­den en gerei­nigd en ook in het weekend (vrij­d­ag, zater­d­ag, zon­dag) en op feest­da­gen niet in gebruik zijn.

Route

Zo vindt u ons

Warsteiner Welt Zu Hau­se im Wald­park 59581 Warstein

Par­ke­ren is bij ons gra­tis. U kunt uw elek­tri­sche wagen opla­den aan onze ‘e‑Zapfhahn’. Onze ter­rei­nen zijn natu­ur­li­jk vol­le­dig toeg­an­ke­li­jk voor bez­oe­kers met een beperking.

Eten & drinken

Laat het u smaken!

In de gas­tro­no­mie van Warsteiner Welt zijn de hele dag koele dran­ken beschik­baar. Indi­en u voor of na de rond­lei­ding iets wenst te eten, dan raden we u de vol­gen­de nabi­j­ge­le­gen part­ner­re­stau­rants in Hirsch­berg aan: Plückers Hoff, Dom­schän­ke of Gast­hof Cra­mer.

Overnachting

Gasthuis Warsteiner Welt

Inge­bed in het prachti­ge landschap bui­ten War­stein, ligt het gast­huis op een idea­le loca­tie ten opzich­te van het bez­oe­ker­s­cen­trum van de Warsteiner brou­we­rij. Het gast­huis is boven­di­en een idea­le uit­vals­ba­sis voor gas­ten die een uit­stap naar de Sau­er­land­se natuur heb­ben gep­land. In de rui­me en gere­no­ve­er­de kamers, die een aantrek­ke­li­jke landschaps­sti­jl heb­ben, vindt u alle moder­ne voor­zi­en­in­gen voor een aan­gen­aam verblijf.

Geplande Evenementen en Highlights

Warsteiner Internationale Montgolfiade 2025

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2024 Warsteiner