Overnachten tussen de brouwkunst en de natuur

Gasthuis van Warsteiner Welt

Direct bij de Warsteiner Welt, gele­gen naast de brou­we­rij, bevindt zich het gast­huis van Warsteiner Welt. Inge­bed in het prachti­ge landschap bui­ten War­stein, ligt het gast­huis op een idea­le loca­tie om de Warsteiner brou­we­rij te bez­oe­ken of een uit­stap­je te maken naar de Sau­er­land­se natuur. In de rui­me en gere­no­ve­er­de kamers, die een aantrek­ke­li­jke landschaps­sti­jl heb­ben, vindt u alle moder­ne voor­zi­en­in­gen voor een aan­gen­aam ver­bli­jf. Het gast­huis Warsteiner Welt is een Gar­ni Hotel. Bij­zon­der geliefd is het royaal ont­bijt­buf­fet dat wij voor u voorzien.

Warsteiner Welt Guest house Breakfast buffet
Warsteiner wereld Overnachting Camping

Campingplatz

Direct naast Warsteiner Welt bevindt zich een ter­rein van meer dan 4000 m² voor cara­vans en cam­pers voor­zi­en van 30 gro­te sta­an­pla­atsen met stroo­ma­ans­lui­ting. Daar­naast is er vol­doende ruim­te om uw auto te par­ke­ren. De infor­ma­tie op de vol­gen­de pagi­na is voor u in het Engels.

Warsteiner wereld Overnachting Camping

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2024 Warsteiner