De Haus Cramer Gasthuizen

Warsteiner Welt beho­ort naast vijf ande­re hotels tot de Haus Cra­mer Gast­hui­zen. Deze omvat­ten het gast­huis van Warsteiner Welt, Dom­schän­ke, Sud­haus, Plückers Hoff en het Land­ho­tel en Gast­hof Cra­mer in Hirsch­berg. Modern of rus­tiek, in de open lucht of in authen­tie­ke eetru­im­tes – hier vindt ieder zijn gading.

Warsteiner wereld Gasthuis Kamer

Tussen Brouwkunst en natuur

Et gast­huis ont­vangt u in een gemoe­de­li­jke, lan­de­li­jke sfeer. In de rui­me en lan­de­li­jk inge­rich­te kamers vindt u alle moder­ne voor­zi­en­in­gen voor een geslaagd ver­bli­jf. Zu Hau­se im Wald­park, 59581 War­stein Tel.: +49 (0)2902 885001

Warsteiner wereld Gasthuis Kamer
Domschänke Warstein Interieuraanzicht
Domschänke Warstein Interieuraanzicht

Stamhuis van de Warsteiner Brouwerij

In de Dom­schän­ke ser­ve­ren we gerech­ten uit onze moder­ne, regio­na­le en seiz­oens­ge­bonden keu­ken. Voor fees­ten en ver­g­ade­rin­gen stel­len we u graag onze ruim­tes ter beschik­king. Dieploh­stra­ße 12, 59581 War­stein Tel.: +49 (0)2902 881308

Sudhaus Warstein Interieuraanzicht

Eten, feesten, kegelen

Het Warsteiner Sud­haus is de brou­we­ri­j­bar met een moder­ne, jon­ge keu­ken en biedt veel ruim­te voor ver­g­ade­rin­gen en pri­vé fees­ten. Kegel­clubs zijn bij ons ook van har­te wel­kom, net zoals voet­bal­fans die bij ons de belan­gri­jks­te wed­strij­den op groot scherm kun­nen bekijken.

Dieploh­stra­ße 12, 59581 War­stein Tel.: +49 (0)2902 881406

Sudhaus Warstein Interieuraanzicht
Buitenaanzicht Plückers Hoff
Buitenaanzicht Plückers Hoff

oase met zonneterras

Idyl­lisch gele­gen aan de rand van War­stein ligt Plückers, een hore­ca­zaak met waar­schi­jn­li­jk het groots­te zon­ne­ter­ras van War­stein. Hier kun­nen bez­oe­kers zich in de smaak­vol aan­gekle­de ruim­tes heer­li­jk laten ver­wen­nen. Paul-Cra­mer-Allee 2, 59581 War­stein Tel.: +49 (0)2902 881787

Interieuraanzicht Landhotel en Gasthof Cramer

VEEL COMFORT EN REGIONALE KEUKEN

Mid­den in de idyl­li­sche Hirsch­berg ligt het Land­ho­tel Cra­mer met bijho­rend restau­rant. Aan gas­ten, dag­jes­men­sen en wan­del­a­ars bie­den we hier naast een lek­ke­re Warsteiner in een gezel­li­ge sfeer, ook gerech­ten uit de loka­le keu­ken aan. Prin­zen­stra­ße 2, 59581 War­stein Tel.: +49 (0)2902 9880

Interieuraanzicht Landhotel en Gasthof Cramer

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2024 Warsteiner